IX. Sport a volný čas

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Budeme i nadále podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže zejména prostřednictvím grantového systému.

Plnění Programového prohlášení

V letech 2015-2018 vydalo město na projekty volnočasových aktivit realizovaných fyzickými osobami, spolky či obecně prospěšnými společnostmi celkem 2,3 mil. Kč.

2. V první řadě budeme iniciovat dokončení revitalizace rekreační zóny u Hornobránského rybníka a jejím zprovoznění, následně vytvoření dalších příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu i na řece Vltavě.

Plnění Programového prohlášení

Revitalizaci rekreační zóny Hornobránského rybníka provedla z převážné části městská obchodní společnost Lesy města Český Krumlov v souladu se zpracovaným projektem. Přišla celkově na 6,3 mil. Kč a její provoz zajišťuje městská obecně prospěšná společnost PRO-SPORT ČK. Rekreační zóna nabízí koupání v čisté vodě i díky rekonstrukci přivaděče a vybudovanému vrtu, hrací prvky pro malé i větší děti, dvě hřiště pro míčové sporty a k tomu i potřebné zázemí (WC, parkoviště). 

Venkovní koupání je projektově připravováno na několika místech na Vltavě, ještě v letošním roce by mělo být realizováno pod terasami Na Střelnici. Záměr vybudování venkovního koupaliště u plaveckého bazénu byl odložen a o jeho osudu bude muset rozhodnout nové zastupitelstvo. Bude moci využít zpracovanou studii, která navrhuje několik variant rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu. Bez vyřešení této otázky je budování venkovního koupaliště prakticky nemožné.

Studie plaveckého bazénu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20180720_Studie_bazen.xml.

3. Budeme usilovat o rozšiřování sítě cyklo a in-line stezek a o vybudování městských vycházkových okruhů propojujících historické a přírodní zajímavosti ve městě a v jeho okolí (Křížová hora, Ptačí hrádek atp.), včetně podpory rozšíření tzv. městských plácků pro rekreační aktivity všech věkových kategorií.

Plnění Programového prohlášení

Město se společně s Českokrumlovským rozvojovým fondem zapojilo do pracovní skupiny připravující projekt vybudování cyklostezky kolem Vltavy (od Lipenské hráze do Zlaté Koruny). Krom toho byl vypracován projekt „Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov", městská cyklotrasa od dobrkovické cyklostezky na autobusovou zastávku Špičák skrz Jelení zahradu a propojením s městskou částí Vyšehrad (z ulice Fialkové do Českobratrské). Na financování tohoto projektu o rozpočtových nákladech 19,8 mil. Kč (součástí je vybudování dvou nových lávek přes Polečnici - v Nových Dobrkovicích a u sportovního stadionu) se podařilo získat dotaci ve výši 17,7 mil. Kč.

Realizace je plánována na roky 2019-2020. Současně je ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR připravováno pěší a cyklo propojení konce této cyklotrasy u Porákovu mostu s křižovatkou U Trojice (podél Vltavy pod stávajícím chodníkem) a jejím dalším pokračováním přes areál bývalého závodu Jitony až do Tovární ulice v Domoradicích. 

V rámci dlouhodobého projektu městských vycházkových okruhů, jehož cílem je nabídnout široké veřejnosti procházky nad městem v krajině spojující zajímavá místa a cílové body (památky, přírodní zajímavosti atp.) je v současné době je zpracován návrh sítě pěších tras a stezek v katastru celého města. Návrh bude předmětem projednání s vlastníky pozemků a následně prezentován veřejnosti k získání připomínek a návrhů.  

V projektu vycházkových okruhů byla také připravena a realizována revitalizace vrcholové partie Křížové hory. Po letech jednání s vlastníky pozemků se podařilo získat do vlastnictví města od státu pozemek na samém vrcholu Křížové hory a následně od soukromých majitelů okolní pozemky do nájmu. Tím bylo možné realizovat vlastní projekt revitalizace dle projektové dokumentace externího krajinářského architekta, jejíž klíčovou náplní bylo odstranění letitých náletů dřevin v okolí. Dalším krokem, který následuje, je rekonstrukce pěší přístupové cesty (v linii historické Křížové cesty), na kterou je zpracována již projektová dokumentace i připraveny prostředky v rozpočtu.

Krom výstavby a modernizace dětských hřišť se díky projektu společnosti Lesy města Český Krumlov podařilo vybudovat venkovní fitness koutek U Trojice. Skládá se z šesti fitness prvků podél stezky kolem zdejšího malého rybníčku. Dopadovou plochu fitness prvků tvoří pryžová štěpka. Celková investice byla ve výši 1,3 mil. Kč, získaná dotace činila 1,2 mil. Kč.