Blíží se konec čtyřletého volebního období, a to je čas, abychom se podívali, jak se nám podařilo naplnit program, který jsme vyhlásili na jeho počátku. Chceme tímto textem složit účty z našeho konání. Přestože jsme od počátku roku 2017 pracovali v koalici bez ODS, která se rozhodla koalici opustit, jsme přesvědčení, že se nám společně podařilo v převážné míře splnit vše, co jsme si předsevzali a k čemu jsme se v programovém prohlášením veřejně zavázali. Plně to platí zejména o našem hlavním cíli, kterým bylo vypracování nových koncepčních dokumentů, ve kterých je jasně formulováno jeho další směřování a řešení jeho největších problémů. Jsme velmi rádi, že se nám do tvorby hlavního koncepčního dokumentu - strategického plánu rozvoje města - podařilo vtáhnout i občany města, a to v míře dosud neobvyklé. V následujících částech se věnujeme jednotlivým oblastem programového prohlášení poměrně detailně, takže o tom, jak jsme splnili, co jsme se zavázali, si může udělat vlastní úsudek každý sám. 

Radní města Český Krumlov ve spolupráci s koaličními partnery, září 2018

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov

schváleno dne 20. 4. 2015 usnesením č. 232/RM12/2015

Rada města Český Krumlov v návaznosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Křesťanskou demokratickou unií - Československou stranou lidovou, TOP 09, Občanskou demokratickou stranou, Sdružením nezávislých - Město pro všechny a sdružením Nezávislí a Zelení vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města co nejlepších podmínek pro koncepční a vyvážený rozvoj města a pro vytváření podmínek k co nejkvalitnějšímu životu občanů a podnikatelů v našem městě. Programové prohlášení Rady města Český Krumlov je závazkem politické reprezentace města Český Krumlov na volební období 2014 až 2018 a zahrnuje priority, na jejichž naplňování bude rada města klást při své činnosti hlavní důraz. Ve snaze o maximálně profesionální správu města a jeho další zdravý rozvoj pokládáme za nezbytné aktualizovat základní strategické dokumenty, na základě kterých by se mělo město v následujících minimálně deseti letech dále rozvíjet. Jsme si plně vědomi, že tvorba těchto strategických dokumentů je nemyslitelná bez participace širší laické i odborné veřejnosti. Hodláme proto pokračovat v úsilí o co největší informovanost směrem k občanům města a budeme usilovat o spolurozhodování o budoucnosti města postaveném na otevřené spolupráci s občany i odbornou veřejností.