III. Investiční politika

Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Kliknutím na jednotlivé body Programového prohlášení zobrazíte informaci o jejich naplnění.

1. Dokončíme připravené investiční akce jako je revitalizace autobusového nádraží (v co nejefektivnější podobě), revitalizace komplexu klášterů, rekonstrukce infrastruktury v Nových Dobrkovicích či rekultivace Hornobránského rybníku. V souladu s aktualizovaným Akčním plánem města Český Krumlov se zaměříme i na další, pro město potřebné projekty a investice, zejména na obnovu zanedbané základní infrastruktury (vodovody, kanalizace, komunikace, mosty atp.), modernizaci majetku města (školská zařízení, hřbitov atp.), ale i na investice pro rozšíření možností volnočasových aktivit (příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu včetně přípravy jeho rekonstrukce, rozšiřování cyklostezek, městské vycházkové okruhy s revitalizací Křížové hory atp.).  

Plnění Programového prohlášení

Přehled realizovaných klíčových investic plus přehled veškerých větších výdajů do městského majetku v průběhu volebního období je uveden zde.

2. V rámci tvorby nového územního plánu se zaměříme na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu, a to s cílem zamezit úbytku počtu obyvatel města v posledních letech, resp. dosáhnout jeho nárůstu. Nepodaří-li se v areálu bývalých kasáren ve Vyšném uskutečnit záměr založení univerzity (Projekt Krumlovia), budeme prosazovat využití této klíčové rozvojové lokality města v souladu s platným regulačním plánem, přednostně pro bydlení, sociální služby, vzdělávání, vědu a výzkum

Plnění Programového prohlášení

Za účelem získání relevantního podkladu pro nový územní plán byly prioritně zadány a jsou zpracovávány územní studie veřejných prostranství Vyšného, kasáren ve Vyšném a Nového Spolí. Hlavním funkčním využitím těchto lokalit bude individuální a hromadné bydlení. V areálu bývalých kasáren by měla vzniknout nová městská čtvrť. Výše uvedené tři lokality by měly nabídnout bydlení pro více než 1 600 osob.

3. Budeme podporovat projekty, které přispějí k revitalizaci města a zároveň vytvoří pracovní příležitosti pro jeho obyvatele.

Plnění Programového prohlášení

Během volebního období byly realizovány investiční akce, které přispěly k revitalizaci zanedbaných částí města.  Mezi nejvýznamnější akce tohoto charakteru patřily: revitalizace areálu klášterů, revitalizace Hornobránského rybníku, revitalizace Jižních teras, rekonstrukce komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury v ul. Nové Domovy a Příkrá, ul. Pod Vyhlídkou, ul. Vyšehradská, ul. 5. května, v části Nové Dobrkovice východ, rekonstrukce komunikace včetně parkoviště na Plešivci v ul. U Zelené ratolesti, vybudování točny autobusů v Novém Spolí a vybudování přechodů v ul. Chvalšinská. Z městských projektů přinesl nová pracovní místa projekt revitalizace klášterů (cca 27 zaměstnanců).

4. Budeme pokračovat v úsilí o zlepšení stavu veřejných prostranství a městské zeleně, a to především na sídlištích, včetně snahy o vybudování alternativní pěší komunikace ze sídliště Mír do centra města.

Plnění Programového prohlášení

Kromě výše jmenovaných akcí, prostřednictvím kterých došlo ke zlepšení stavu veřejných prostranství a městské zeleně se podařilo zrealizovat následující akce: revitalizace vrcholového partie Křížové hory, projektově je připravena revitalizace náměstíčka na sídlišti Za Nádražím.

Vybudování alternativní pěší komunikace podél Vltavy pod stávající silnicí I/39 ze sídliště Mír do centra města je odvislé od projektové spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vlastníka předmětné silnice se dvěma křižovatkami. Realizaci lze očekávat v následujících třech letech.